Korean Name Generator

Korean Name Generator

If you are writing something related to Korea and selected your character as Korean or you want real Korean names. Still, you can’t decide on any suitable name, the time you can use the Korean Name Generator to generate the perfect name for your character.

Click to Generate

A little detail about Korea

Korea has been divided into two parts. North Korea and South Korea. The official language of both parts is the same Korean. North Korea follows the military-first policy. North Korea is the country with the highest number of military and paramilitary forces.

The official title of North Korea is the Democratic People’s Republic of Korea, but it has been described as a hereditary dictatorship. South Korea is a developed country and has been ranked as the 7th country based on the Human Developed Index in Asia.

South Korea is famous for Kimchi, Korean Pop, and Korean Dramas. Samsung also originated from South Korea. The South Korean names can also be English names, but they stick to the traditional Korean names as we talk about the North Korean names.

Best Korean Names Collection

Korean Names

Here is the Handpicked list of the best Korean names which you can use anywhere you want. These all names in the list are unique. So check out this list for the perfect names.

 • Namgung Myung-Dae
 • Kye Ju-Won
 • Yo Chun-Yong
 • Mangjol Jae-Hwa
 • Pi Kwang-Jo
 • Mangjol Sung-Nam
 • Chom Jun-Seo
 • Nan Hoon
 • Mangjol Young-Jin
 • Chang Sung-Min
 • Yang Jin
 • Ong Yeo-Woon
 • Yuk Chong-Hui
 • Yi Chae-Young
 • Tongbang Hye-Sook
 • Kok Yong-Suk
 • Chi Na-Young
 • Ong Ran
 • Roe Sang-Hee
 • Ton Yeong-Sik
 • Chup Song-Ho
 • Pang Ji-Hae
 • Han Dong-Wook
 • Ryo Sunghyon
 • Yuk Ujin
 • Si Dae-Ho
 • Rim Hyeon-U
 • Kwok Chi-Won
 • Yop Byung-Chul
 • Ki Young-Ok
 • Hae Eun-Hee
 • Ch’oe Son-Ha
 • Chup Jin-Hee
 • Pae Eun-Ji
 • Myong Yoon-Jung
 • Kung Jung-Eum
 • T’an Mi-Sook
 • Ah Hyo-Ri
 • Yun Shi-Eun
 • Ryo Eun-Jin
 • Ong Un-Ju
 • Yang Chi-Yon
 • Sin Su-Ji
 • Nae Tae-Yeon
 • Nae Su-Jung
 • Ryong Jung-Hyun
 • Ok Seong
 • Un Min-Joo
 • P’yong Pyong-Chol
 • Pae Joon-Ho
 • Song Kyu-Bok
 • Kam Seung-Hoon
 • Man Min-Soo
 • Kyo Soo-Hyun
 • Tongbang Yong-Ho
 • Paek Yeong-Hwan
 • Chom Min’gyu
 • Tae Yeong-Ho

99+ Korean Last Names

Korean Last Names

You can also see this list of Korean Last names to choose a last name that is added to your main name and make your real name more unique and beautiful.

 • P’yong Ja-Hyun
 • Chon Shi-Won
 • To Son-Yong
 • Muk Yu-Ni
 • Hak Chun-Hwa
 • Chu San-Ha
 • Sobong Yoon-Jin
 • Ro Soo-Yeon
 • No Ja-Hye
 • Pyon Yunso
 • Ryuk So-Yung
 • Pin Ae-Ri
 • No Ran
 • Mangjol Suk-Ja
 • Sa Ji-Yong
 • Sun Eun-Jin
 • Ka Chi-Un
 • Kang Ye-Eun
 • P’yon Jung-Hee
 • Eoh Myung-Hee
 • Hong Chihye
 • Wang Tae-Young
 • Ok Jin-Shil
 • Pu Sohyon
 • No Un-Jong
 • P’yong Ch’un-Ja
 • Nae Young-Ok
 • P’aeng Song-Hee
 • Pom Ok-Sook
 • Sol Si-Yeon
 • Pan Soo-Jung
 • Ong Eun-Sook
 • Tokko Min-Seo
 • Kam Nara
 • Kae Ok-Bin
 • Rim Hye-Kyung
 • Chon Jin-Yung
 • Yop Ran
 • Chom Soyon
 • Un Yeon-Joo
 • Che In-Sook
 • Kwon Ji-Soo
 • Mok Nara
 • P’yon So-Hyon
 • T’ae Eun-Jung
 • Chom Eun-Kyeong
 • Ryom Su-Hwa
 • An Ye-Seul
 • Hong Mi-Yong
 • Nu Mi-Yeon

Korean Girl Names List

Korean Girl Names

Check out the list of the best Names for Korean Girls, which is specially picked by our team to make your work easy and save you extra time. These all names are unique so you can use them wherever you want.

 • Ya Chong-Hui
 • Wi Yong-Hui
 • Kangjon Kyong-Ja
 • P’il Geum-Suk
 • Chom Yu-Ni
 • Um Hyo-Jin
 • Son Sun-Mi
 • Kuk Yoo-Mi
 • Chun Ju-Ah
 • Sin Geun-Young
 • Om Nam-Sun
 • Kil Min
 • Pang Ye-Hee
 • Muk So-Hyon
 • Ch’ae Ran
 • Kwon Yi-Hyun
 • Nu Yoon-Mi
 • Kang Jin-Shil
 • Pang Yunso
 • Sin Young-Shik
 • Pae Min-Su
 • Pyon Young-Jin
 • Ah Seong
 • Ham Young
 • Ch’ae Sang-Ki
 • Kye Young
 • Mangjol Dae-Hyun
 • Kuk Jeong-Mun
 • Paek Yung-Hee
 • Sobong Chi-U
 • Ye Tae-Yeon
 • Ch’ang Jin-Young
 • No Hye-Young
 • Kim Geum-Suk
 • Sun Hye-Rim
 • Kangjon Hye-Sook
 • P’o Han-Bi
 • Roe Eun-Seo
 • Ryon Eun-Sook
 • Sok In-Suk
 • Sam In-Sook
 • Myo So-Young
 • Kuk Chong-Suk
 • Kal Soo-Yeon
 • Ryon Hyun-Ju
 • Um Da-Bin
 • Namgung Min-Sun
 • Kal Min-Ju
 • Pu Hye-Gyo
 • Um Su-Jin
 • Kwak Chong-Hui
 • Ham Eon-Jeong
 • Kun Hyon-Suk
 • Ch’on Chiyun
 • P’o Hyo-Joo
 • P’yong Ha-Sun
 • Sin Hyo-Ju
 • P’aeng Eun-Bi
 • To Chi-Yong
 • Kuk Ji-Ae
 • P’yong Chun-Ja
 • Han Jin-Ju
 • Tongbang Yun-Ji
 • Ping Bo-Yun
 • Hu Yeo-Jin
 • Yun Mi-Young
 • Ya Eun-Jung
 • Yuk Yoon-Ah

100+ Best Korean Boy Names

100+ Best Korean Boy Names

If you are looking for a name for your boy and your wish is to give a Korean name to your boy then you should check out this list of the best Korean Boy names.

 • Nang Minjae
 • Pu Yeong-Cheol
 • Noe Kwang-Sun-
 • Ya Seon
 • Pak Konu
 • Ok Chuwon
 • Rang Kwang-Hoon
 • Kun Jeong-Ho
 • Yi Hoon
 • Kyon Dae-Won
 • Ae Suk-Chul
 • Kim Seong-Min
 • Kyo Young-Soo
 • Chegal Sang-Hoon
 • Rang Min-Jun
 • Ru Hyun-Shik
 • Sim Duck-Young
 • Chup Seong-Min
 • Pae Kwang
 • Ran Byeong-Ho
 • Mok Jong-Soo
 • Tongbang Ju-Won
 • Sa Young-Jin
 • Pong Sung-Min
 • Ya Seung-Hyeon
 • Kuk Shi-Woo
 • Nae Jae-Hui
 • Hwa Hoon
 • Sa Seung-Heon
 • Paek Song-Min
 • Sol Jung-Hee
 • Rim Kyung-Mo
 • P’ung Seung-Eun
 • P’yong Du-Ho
 • Yun Hyon-U
 • P’an Shin
 • Nam Seung-Ho
 • Yun Seong-Gi
 • Su Hae-Il
 • Ryon Hyun-Ki
 • Rim Jae-Sun
 • An Sung-Jin
 • Hwan Seong-Hyeon
 • Won Dong-Hyun
 • Wi Seung-Hee
 • To Min’gyu
 • T’an Myung-Ki
 • Ryo Ji-Tae
 • Min Joo-Won
 • Yo Bae
 • Ye Ha-Sun
 • Mangjol Il-Seong
 • Ch’o In-Su
 • Chwa Mun-Hee
 • Su Ji-Won
 • Tokko Song-Su
 • Yu Si-U
 • Hak Pyong-Ho
 • Pak Dae-Jung
 • Kuk Jeong-Ho
 • Changgok Shi-Woo
 • Chom Dae-Ho
 • Ko Chi-Hun
 • P’o Seung-Ho
 • Yu Seung-Heon
 • Ho Yong-Ho
 • Kuk Sochun
 • Che Do-Yeon
 • Sang Chun-Ho
 • Hu Tae-Yeon

88+ Korean Female Names List

Korean Female Names List

You can choose the best and perfect names from this list of Korean Female Names and use this name wherever you want. These all names are unique and specially picked by our team for you.

 • Yuk Mi-So
 • P’i Subin
 • Sop Gri-Na
 • P’yo Yoon-Ji
 • Pae Hyun-Ju
 • Hae Ji-Ho
 • P’yo Eun-Chae
 • Ch’a Bo-Kyung
 • P’an Eun-Jin
 • Hong Hae-Sook
 • Ra Ji-Sun
 • Ogum Hye-Sun
 • Chi Hyo-Rin
 • Ping Chihye
 • Myo Min-Seo
 • Yi Han-Bi
 • Chwa Jung-Sook
 • Rang Ja-Kyung
 • Ma Hye-Ok
 • Kye Mi-Yong
 • Kye Eun-Ji
 • Sagong Hyun-Ju
 • P’i Chun-Ja
 • Sop Young-Eun
 • Pi Ye-Jin
 • In Jung-Ahn
 • P’ung So-Hee
 • P’aeng Kyung-Sook
 • Changgok Chi-Un
 • An So-Yi
 • Mun Young-Ok
 • Song Ja-Kyung
 • Mok Ji-Woo
 • Muk Chihye
 • Ton Hye-Sook
 • Kyo Eun-Bi
 • Kal Myung-Sook
 • Ok Kyung-Ok
 • Changgok Hye-Sook
 • Sonu Jung-Ahn
 • Kwak Hye-Kyung
 • Min Su-Ji
 • Kwak Su-Bin
 • Ryon Song-Hee
 • Pom Ae-Ra
 • Cho Soo-Ah
 • Pyon Shin-Young
 • Sol Un-Ju
 • Chin So-Hee
 • Na Shin-Ae
 • Tae Eun-Joo
 • Uh Sol-Bi
 • Kung Mi-Ri
 • Chung Suk-Ja
 • Nan Jung-Ok
 • Ryon Sun-Hwa
 • Um Sujin
 • Ong Yu-Jin
 • Cha Ji-Ae
 • Song Young-Ae
 • Maeng Su-Jung
 • Ch’ang Seung-Yun
 • Ri Chun-Hwa
 • Tong Nam-Sun
 • Yo Doo-Na
 • Ye Jung
 • Pi Yun-Soo
 • Man Chun-Ja
 • Sang Ji-Su
 • Hae Su-Jung

Best Korean Male Names Collection

Korean Male Names List

Here is the list given below which provides you with the best and most unique names for you to use in a Book you are writing, in a Movie, or wherever you want to use. So check out now this list of the best Korean Male Names.

 • Chin Chun-Yong
 • Tae Si-U
 • Tang Nam-Seon
 • Roe Yong-Sook
 • Chegal Young-Gi
 • So Young-Ho
 • Nam Chong-Yol
 • Namgung Do-Hyun
 • Tang Kwang-Seon
 • Tokko Chong-Su
 • Kyon Jae-Hui
 • Sok Se-Yeon
 • Maeng Jun-Young
 • Roe Kwang-Hyun
 • Muk Ja-Kyung
 • Yom Kyung-Gu
 • P’yo Do-Yeon
 • Tang Chi-Won
 • Yi Yong-Sun
 • Hyong Young-Gi
 • Yu Se-Yeon
 • Chun Jong-Soo
 • T’ae Kyung-Min
 • Tongbang Shin-Young
 • Hwangbo Ki-Nam
 • Mun Kwang-Hyok
 • Yun Kyung-Mo
 • Hung Young-Soo
 • Roe Jung-Hwa
 • So Kyung-Mo
 • Cho Yong-Sik
 • Mae Seo-Jun
 • Won Yejun
 • Won Jeong-Ho
 • Kwok Suk-Chul
 • Nae Sunghyon
 • Mi Byeong-Ho
 • Kal Jeong-Hun
 • Sun Jun-Yeong
 • Kil Hae-Seong
 • Ping Dong-Hyeon
 • Pan Chung-Ho
 • T’ak Yeong-Gi
 • Chung Yeong-Sik
 • Su Seong-Gi
 • Ri Dong-Hyun
 • Yom Byung-Hoon
 • P’yong Du-Ho
 • P’yong Jung-Nam
 • Nang Jung-Hwa
 • Nam Jung-Hoon
 • Sok Kwan
 • Eoh Il-Sung
 • Kyo Yong-Hwan
 • Won Kwang-Su
 • T’an Chong-Yol
 • Nang Kwang-Hoon
 • Che Hoon
 • T’an Jung-Su
 • Namgung Song-Su
 • No Jung-Eun
 • Hwan Jung-Ho
 • Ch’oe Hyun-Woo
 • Sun Yong-Sook
 • Yop Yong-Gi
 • Ka Hyun-Su
 • Kyong Min-Kyu
 • Ryo Yeon-Woo
 • Sagong Shin-Young

About this Generator

You can generate ten names for your Korean character. If you have selected your character as a male, you can generate more names by clicking on the male names. If you have chosen your character as a female, you can generate more names by clicking on the female names.

Conclusion

I hope you like this Korean Name Generator and find the perfect name through this amazing tool. So please let your Family and Friends also know about this tool, so share it with them and they can also enjoy using it. Thank you so much for reading this article…

Also See This: Roman Name Generator and Knight Name Generator

Rate this post
Scroll to Top